Tehlikesiz Atık Geri Dönüşüm

Plastik, Metal, Kağıt, Tekstil Ürünleri vb. tehlikesiz atıklar; Murat Ticaret tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirilerek sanayiye hammadde olarak tekrar geri kazandırılır. Bu atıkların taşınması esnasında ve atıkları işlerken kontaminasyona maruz kalmamasına özen gösterilmektedir. Diğer bütün atıklarda olduğu gibi, bu atıklar da Murat Ticaret tesislerinde ayrı ayrı depolanmaktadır. Kaynak kullanımının azaltılmasına ciddi katkılar sağlayacak bu ana atıkların geri kazanımına büyük önem vermekteyiz.